image header
logo finearts

นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา"

Glass Plate Negatives : Stories That Transcend Time

นิทรรศการนี้เน้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อสยามค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการประสมประสานทางวัฒนธรรม "ตะวันออกบรรจบตะวันตก" อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อนำผู้คนในปัจจุบันเดินทางย้อนเวลาไปในอดีต เป็นการเดินทางที่นำไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆ รวบรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร

Stories That Transcend Time

Virtual Exhibition

image map